Logo

輔系必修料目表

 

東海大學 96學年度 農學院 餐旅管理學系輔系必修科目表

 

     

學分

    

必修

餐飲業概論

3

 

 

旅館業概論

3

 

 

客房作業管理

3

 

 

餐旅衛生安全

3

 

 

餐旅行銷管理

3

 

 

餐旅人力資源管理

3

 

 

餐飲作業系統

3

 

  輔系畢業資格學分數:__21__